Giới thiệu chung

- Sở Công Thương tỉnh Long An là cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công thương có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức được quy định tại Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Long An.

Sàn TMĐT Long An tradelongan.com do Sở Công thương Long An quản trị và phát triển. 

Sàn TMĐT Long An được xây dựng theo mô hình B2B2C (business-to-business-to-consumer) doanh nghiệp với doanh nghiệp với người tiêu dùng.

Sứ mệnh của tradelongan.com là kết nối mua bán sản phẩm hàng hóa với: 

+ Trên 30 triệu người dùng internet Việt Nam.

+ Doanh nghiệp địa phương, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

+ Hộ SXKD, bán lẻ địa phương.

Tham gia vào Sàn TMĐT Long An, doanh nghiệp, cơ sở SXKD được cung cấp giải pháp TMĐT toàn diện gồm có:

+ Công cụ đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến, công cụ khuyến mại trực tuyến, tiếp thị trực tuyến;

+ Tư vấn từ chuyên gia TMĐT;

+ Doanh nghiệp được tiếp cận số lượng người tiêu dùng đông đảo trên  Sàn TMĐT Long An.

Sàn TMĐT Long An giúp việc mua sắm của người tiêu dùng thuận lợi với các tiện ích sau:

+ Hàng hóa đa dạng;

+ Vô số các chiến dịch khuyến mại từ các nhà bán lẻ;

+ Bảo đảm an toàn tối đa cho người tiêu dùng.

Với mục tiêu trở thành nơi hỗ trợ các doanh nghiệp bán lẻ đồng thời cung cấp nơi mua sắm lý tưởng cho người tiêu dùng, Sàn TMĐT Long An sẽ là điểm mua bán lý tưởng cho các doanh nghiệp, cơ sở SXKD và người tiêu dùng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm thời gian và hiệu quả.