Mời tham dự khóa đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen trong sản xuất (16-09-2020)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất nâng cao nhận thức và năng lực cải tiến thông qua áp dụng phương pháp Kaizen, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công Thương phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương - Bộ Công Thương tổ chức Khóa đào tạo áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen trong sản xuất.

Mục tiêu khóa đào tạo:

Nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ nhằm áp dụng hiệu quả phương pháp cải tiến liên tục từ quá trình sản xuất đến quá trình phân phối: Giảm lãng phí trong các lĩnh vực như hàng tồn kho, hàng không đạt chất lượng, sản phẩm dư thừa, giảm thời gian chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân viên, chất lượng không đạt…

Tạo động lực thúc đẩy các cá nhân có ý tưởng cải tiến trong các hoạt động của mình; tạo tinh thần làm việc tập thể, đoàn kết, ý thức hướng tới giảm thiểu lãng phí.

Nâng cao năng lực hoạt động, kết quả kinh doanh và mang lại nhận thức cải tiến cho các doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, nâng cao năng suất, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp và tăng thu nhập cho người lao động (Chương trình chi tiết đính kèm).

Đối tượng tham gia: Lãnh đạo, quản lý, nhân viên  kỹ thuật trong các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ.

Số lượng: 3-4  người/doanh nghiệp, đơn vị.

Chi phí: Miễn phí 100% chi phí đào tạo và cấp chứng nhận miễn phí.

Thời gian và địa điểm: Khai giảng thứ 2 ngày 28/9/2020 tại Hội trường Khách sạn Bông Sen (số 7, đường Võ Công Tồn, Phường 1, thành phố Tân An).

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trân trọng thông báo đến các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn tỉnh Long An biết thông tin Chương trình đào tạo trên. Các doanh nghiệp có nhu cầu được hỗ trợ đào tạo nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, đơn vị sản xuất áp dụng phương pháp cải tiến Kaizen trong sản xuất, vui lòng đăng ký bằng 01 trong 02 cách sau:

1. Gửi đăng ký danh sách tham gia khóa học (theo mẫu đính kèm) về Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp qua địa chỉ: Số 5, Nguyễn Huệ, Phường 1, thành phố Tân An hoặc qua email: nguyenhuynhduc0502@gmail.com.

2. Đăng ký trực tiếp qua số điện thoại: 0979.784.847 (Ông Nguyễn Huỳnh Đức - Phó trưởng phòng Khuyến công - Trung tâm KC và TVPTCN)./.

Huỳnh Đức

 

Quảng cáo