Sửa đổi mức hỗ trợ Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia (06-03-2019)

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia (Quyết định 12). Trong đó mức hỗ trợ cho các hoạt động  được quy định rõ ràng.  


Cụ thể, mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng cho các đơn vị chủ trì tổ chức chuyên gia trong và ngoài nước gặp gỡ, phổ biến kiến thức và tư vấn cho doanh nghiệp; các tổ chức XTTM Chính phủ và phi Chính phủ đào tạo, tập huấn ngắn hạn trong và ngoài nước nhằm nâng cao nghiệp vụ XTTM; tổ chức hội chợ triển lãm định hướng xuất khẩu tại Việt Nam, tuyên truyền quảng bá, mời khách đến giao dịch và tham gia hội chợ. Cùng đó, hỗ trợ tối đa 100% cho các Chương trình XTTM miền núi, biên giới, hải đảo, gồm: Phát triển hệ thống phân phối hàng Việt; xây dựng và cung cấp thông tin thị trường; dịch vụ giao nhận, vận chuyển và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu qua biên giới; các hoạt động nâng cao năng lực cho thương nhân tham gia xuất khẩu qua biên giới…

Mức hỗ trợ 70% áp dụng cho hoạt động thông tin thương mại, nghiên cứu thị trường, xây dựng cơ sở dữ liệu các thị trường xuất khẩu trọng điểm theo ngành hàng; tuyên truyền xuất khẩu; thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp thông qua doanh nghiệp, hợp tác xã…

Mức hỗ trợ 50% được áp dụng cho các nội dung: Tổ chức các hội chợ, triển lãm hàng tiêu dùng tổng hợp hoặc vật tư, máy móc, thiết bị phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, giới thiệu các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam đến người tiêu dùng theo quy mô thích hợp cho từng địa phương; hỗ trợ công tác quy hoạch, quản lý, vận hành cơ sở hạ tầng thương mại; tổ chức các sự kiện XTTM thị trường trong nước, như: Tháng khuyến mại, tuần “hàng Việt Nam”, chương trình giới thiệu sản phẩm mới, bình chọn sản phẩm Việt Nam được yêu thích nhất theo tháng, quý, năm theo các đề án được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt.

Quyết định 12 có hiệu lực bắt đầu từ ngày 15/4/2019./.

Huỳnh Đức (nguồn: congthuong.vn)

Quảng cáo