Thông báo doanh nghiệp tham gia đăng ký xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An (09-09-2020)

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm và thương hiệu trong môi trường kinh doanh trực tuyến, tạo sự tin tưởng ổn định đối với khách hàng truyền thống đồng thời phát triển khách hàng tiềm năng, Sở Công Thương triển khai Đề án “Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An” cho 12 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ lực của tỉnh (bao gồm website, hệ thống email, fanpage trên Facebook, Landing page).

Doanh nghiệp tham gia đề án được miễn phí 100% chi phí xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm của doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có nhu cầu tham gia Đề án, đăng ký bằng văn bản (theo mẫu đính kèm) về Sở Công Thương trước ngày 18/9/2020 theo địa chỉ: 112 Cách Mạng Tháng Tám, phường 1, thành phố Tân An, Long An. Điện thoại: 0272.3821.411/0948.524.052 (Thanh Trang); 0979.972.528 (Thúy Duy)./.

TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

 

   

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM GIA

Đề án Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các

sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An

 

Doanh nghiệp đăng ký Đề án Xây dựng, phát triển bộ thương hiệu trực tuyến cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh Long An:

Tên tiếng Việt : ...................................................................................................

Tên tiếng Anh (nếu có):.......................................................................................

Tên giao dịch (Viết tắt):.......................................................................................

Năm thành lập:....................................................................................................

Loại hình đơn vị:

* TNHH

* Hợp tác xã

* DN Tư nhân

* Tổ hợp tác

* Cổ phần

* Hộ kinh doanh

* DN Nhà nước

* DN 100% vốn NN

* Liên doanh

Ðịa chỉ: ...............................................................................................................

Ðiện thoại:............................................................. Fax: ......................................

E-mail : ...............................................................................................................

Website (nếu có): ................................................................................................

Tên giám đốc  .......................................................Điện thoại di động:.......................

Đầu mối liên hệ tham gia Đề án:

+ Họ và tên:…………………………………

+ Chức vụ: ………………………………….

+ Số điện thoại (Zalo): ……………………..

 

 

                                              …………, ngày……..tháng………năm 2020

                                                                      ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

                                                                                  (ký tên và đóng dấu)

 

 

 

 

Liên hệ: Thanh Trang, Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương; ĐT: 0948 52 40 52, Email: thanhtrangsct@gmail.com; Thúy Duy (0979 972 528).

 

Huỳnh Đức

Quảng cáo